SANACIJE IN POPRAVILA

Sanacija balkonov in teras je potrebna zaradi slabe hidro in termo izolacije. Kot posledica neustrezne zaščite balkonov in teras se pojavljajo poškodbe, ki so vidne na velikem številu privatnih in javnih objektov.

Balkoni in terase na starejših hišah pogosto nimajo ustrezno izvedene hidroizolacije, kar je poleg premajhnega naklona ponavadi glavni razlog za težave, povezane z zamakanjem v betonski estrih. Kritična mesta so še slabo obdelani stiki in dilatacije, pri kamnitih oblogah je problematična tudi njihova naravna vpojnost in poroznost. Če k temu prištejemo še pomanjkljivo ali slabo izvedeno toplotno izolacijo balkona, zaradi česar se na notranji strani sten okoli betonskega venca nabira kondenz, potem so težave pravzaprav pričakovane.

Poškodbe se kažejo v obliki odpadanja ometa ali razslojevanja fasadne zaščite s spodnje ali čelne strani, dvigovanja keramične obloge zaradi prodiranja vode v cementni estrih skozi fuge in zmrzovanja v zimskem obdobju ali pa nastanejo zaradi kondenzacije na notranji strani sten okoli betonskega venca (slaba toplotna izolacija …).


IZVAJAMO:
  • celovite sanacije poškodovanih balkonov, teras in ravnih streh
  • energetske sanacije
  • Wedi rešitve
  • sanacije zgodovinskih objektov